Известување за организирање подготвителни часови по математика

01.04.2024

Воената Академија организира подготвителни часови по математика, за сите заинтересирани за пријавување на Конкурсот за запишување на питомци/студенти во прв циклус на студии на Воената академија, во учебната 2024/25 година.

 

Целта на подготовките е подобрување на математичките предзнаења и поблиско запознавање со содржината на приемните тестови по математика, со што ќе се зголеми ефикасноста на напорите и ќе им се помогне на кандидатите во постигнување на подобар успех на тестот по математика, кој во рангирањето на конечната листа учествува со максимални 15 бода од вкупно 100.

https://ma.edu.mk/studenti/upis/podgotvi-se

Електронско пријавување на:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAfCsFOI5yQGQnN8yqqLl6TS03PKk…