Деканот на Воената академија поканет како експерт за сајбер безбедност да спроведе обука во македонските јавни институции

23.02.2024

Проф. д-р Митко Богданоски, декан на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, ја покажа својата експертиза како водечки авторитет во сајбер безбедноста за време на соработката за обука организирана за македонските јавни институции. Во партнерство со Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор (DCAF), настанот имаше за цел да ги зајакне државните службеници, ИТ персоналот и менаџерите со основни знаења и вештини за сајбер безбедноста.

Улогата на Богданоски како поканет експерт ја потврди посветеноста на Воената академија за унапредување на образованието и обуката за сајбер безбедност. Во текот на денот, тој одржа предавања со секоја од трите целни групи: државни службеници, ИТ персонал и менаџери, приспособувајќи ја својата експертиза за да одговори на нивните специфични предизвици и потреби во сајбер безбедноста.

Учесниците на секоја од активностите имаа можност да продискутираат со професор Богданоски за клучни теми како што се најнови предизвици во сајбер безбедноста, управување со сајбер кризи, мерки за заштита на јавните интереси во дигиталната ера. Неговите придонеси не само што овозможија подлабоко разбирање на принципите на сајбер безбедноста, туку на учесниците им обезбедија и практични стратегии за ефективно справување со сајбер заканите.

Соработката помеѓу Воената академија и DCAF ја покажува важноста на интердисциплинарните партнерства во зајакнувањето на отпорноста на сајбер безбедноста во македонските институции и пошироко.

Галерија