Активности во рамки NATO DEEP програмата за подобрување на образованието во одбраната

19.09.2023

Од 11 до 15 септември 2023 г. во Центарот за професионален развој (Команда за обуки и доктрини) во Травник, Босна и Херцеговина, реализиран е Master Instructor Program 2 во рамки на NATO DEEP програмата за подобрување на образованието во одбраната. Програмата ја реализираа д-р Андрија Козина, декан на Хрватското военото училиште во Загреб и д-р Билјана Каровска-Андоновска, професорка на Воената академија - Скопје.

Галерија