Завршен состанок на партнерите од Еразмус+ проектот „Интеграција на компетенции за дигитално учење во образовниот програми“

24.05.2023

Последниот состанок на партнерите од Erasmus+ проектот "Интеграција на компетенции за дигитално учење во образовниот програми" се реализираше од 19-ти до 20-ти мај 2023 година во Прага, Република Чешка. Со големо задоволство се констатираше дека преку реализацијата на активностите се исполнија целите на проектот, се постигна значаен успех во подобрувањето на дигиталните компетенции меѓу образовните работници и учениците во земјите учеснички.

Во текот на целото траење на проектот, учесниците се вклучија во различни заеднички активности, вклучувајќи работилници, семинари и тренинзи. Овие настани овозможија креирање на платформа за размена на искуства, најдобри практики и иновативни пристапи во интегрирање на дигиталните компетенции за учење во образовните програми. Богатата размена на идеи го засили учењето во различни услови и допринесе кон целосен успех на проектот.

Финалната средба во Прага беше доказ за посветеноста и напорот што го вложија партнерите во проектот. Постигнувањето на целите на проектот неминовно ќе има трајно влијание врз образовните системи на земјите учеснички.