Конечна ранг листа на кандидатите пријавени на огласот бр.07-32/27 од 13.10.2023 година во рамките на програмата Еразмус +

28.11.2023

Конечна ранг листа на кандидатите пријавени на огласот бр.07-32/27 од 13.10.2023 година во рамките на програмата Еразмус +

Конечна ранг листа