Прелиминарна ранг-листа на кандидатите за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и осовршување за офицери за служби во Армијата и Министерството за одбрана на Воената академија според конкурс објавен на ден 08.06.2023 година

09.08.2023

Прелиминарна ранг-листа на кандидатите за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и осовршување за офицери за служби во Армијата и Министерството за одбрана на Воената академија според конкурс објавен на ден 08.06.2023 година

Прелиминарна ранг-листа