Огласи

Конкурси

Соопштенија

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија

01.11.2023

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академиј

Решение за прием на кандидати по Конкурс за запишување студенти на втор цикус на студии на Специјализација за командни и штабни должности на Воената Академија

01.11.2023

Решение за прием на кандидати по Конкурс за запишување студенти на втор цикус на студии на Специјализација за командни и штабни должности на Военат