Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на студенти/питомци за потребите на военото воздухопловство на министерството за одбрана и армијата на република македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михил

13.02.2017