Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на военото воздухопловство на министерството за одбрана и на армијата на република македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски − скопје во учебната 2016/2017 година

26.12.2016