Посета и предавање од воено аташе на Норвешка

28.04.2023

На 27.04.2023 година на Воената академија беше реализиран работен состанок со претставници од Центарот за интегритет во одбранбениот сектор на Норвешка (CIDS), Terje Haaverstad, меѓународен експерт и Islam Jusufi, тим лидер на Проект за градење интегритет во Р.С.Македонија. На состанокот присуствуваше и полк. Dag-Magne Lunde, воено аташе на Норвешка во Република Северна Македонија. Од страна на Воената академија на состанокот беа присутни проф. д-р Елениор Николов, полк. и продекан за меѓународна соработка и проф. д-р Билјана Каровска-Андоновска, сертифициран обучувач за градење интегритет.

На работниот состанок беа разгледани обврските и дискутирани можностите кои за Воената академија произлегуваат од Планот за градење интегритет (2021-2025) на Министерството за одбрана.

По работниот состанок, г-дин Terje Haaverstad одржа предавање за питомците и наставниот кадар на Воената академија на тема: Градење интегритет и дилеми

Галерија