Njoftime

Open Call for external services

29.12.2022

Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje, for the project „Modern tools for wildfir

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНИ ЕКСПЕРТИ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.12.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алат

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација - кандидат м-р Гоце Стоиловски

29.12.2022

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација кандидат м-р Гоце Стоиловски

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите 2022/2023

15.12.2022

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2022/2023

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

10.12.2022

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје Се врши исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 01.12.2022 година

Open call for tender “Procurement of a IT equipment”

29.08.2022

Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje, for the project „Modern tools for wildfires' risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness" is announcing an Open Call for procurement of IT equipment. Invitation to tender:

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.08.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на ИТ опрема.

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација

30.06.2022

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација