Announcements

Измена на решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии објавен на 02/03.09.2023 година - Cloned

09/15/2023 - 17:13

Измена на решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии објавен на 02/03.09.2023 година

Информација за кандидатите за Специјализација за командни и штабни должности

09/13/2023 - 14:17

Почитувани, Ве известуваме дека приемниот испит за кандидатите за Специјализација за командн

Реализирана посета од највисокиот воен претставник на НАТО и претседавач на Воениот комитет на НАТО, адмирал Роб Бауер

09/05/2023 - 12:33

На ден 05.09.2023 година како дел од дводневната посета, Воената академија имаше чест да биде пос

Решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии објавен на 02/03.09.2023 година

09/05/2023 - 12:13

Решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии објавен на 02/03.09.2023 година

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА

08/30/2023 - 13:23

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА

Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 (прв уписен рок)

08/14/2023 - 11:47

Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.