Еразмус огласи

Еразмус огласи

Огласи за студентски мобилности и размена, стручна пракса, КА1, потребна документација и останати информации

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија - 2019/2020 Австрија

02.07.2019

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија Генерал Михаило Апостолски-Скопје, во академската година 2019/2020

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите 2019/2020 Хрватска и Словачка

01.07.2019

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2019/2020