Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци 2021/22

09/14/2021 - 10:00

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година