Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци 2021/22

14.09.2021

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година