Sport activities

Sport activities

Спортски активности / секција 1

Sport activities

  • Со питомците-студенти во текот на четиригодишните студии се реализира студиската програма по физичко образование,
  • Се изведува настава и обука во скијање со престој во зимски услови,
  • Се изведува настава и обука во пливање и веслање,
  • Се изведува проверка на физичката подготвеност два пати во годината,
  • Се подготвуваат спортски екипи во разни спортови кои земаат учество на натпревари во рамките на армијата, студенските спортски игри и други турнири.