Cookies policy

Политика за користење на колачиња

Политика за користење на колачиња - кукис

Што се всушност колачиња или 'cookies'

Тоа се мали текстуални програмски сегменти, кои ги превземате на вашиот уред преку кој посетувате некоја интернет страна или апликација. Најчесто се користат за да запишат одредени корисни информации околу вашата активност или нагодувања (посетени страни, избор на јазик, фонтови, бои, светол или темен мод, слоќен или прост начин на приказ итн. Колачињата можат да бидат сесиски(привремени) кои се бришат веднаш по гасење на вашиот прелистувач или со одреден рок во кој остануваат запишани на вашиот прелистувач и одкако ќе го изгасете.

Политика за користење на колачиња - намена

За каква намена

На овие страни колачињата се користат за подобро функционирање на страната, за остварување на вашите нагодувања (јазик, избор и големина на фонт, избор на темен/светол начин на прикажување. Потоа да евидентираме статистика за бројот на посети, типот на уредот со кој била пристапена, резолуцијата со која била прикажана содржината, поимот преку чиво пребарување сте дошле на страната и страната кон која потоа сте излегле од нашата страна. Исто така на крај користиме колачиња и за да евидентираме и запомниме дали сте се согласиле или не да користиме колачиња.

Политика за користење на колачиња - тип

Каков тип на колачиња

Користиме и сесиски(привремени) и трајни колачиња. Ги чуваме поради претходно наведените информации. Она што за вас е посебно битно е дека преку колачињата никако не можеме лично да ве идентификуваме, поради тоа што користме сервис за CDN пристап кон страната кој ја анонимизира вашата IP адреса, така да вашето користење е анонимно.

Политика за користење на колачиња - заштита

Како додатно да се заштитите

Секој интернет прелистувач (Chrome, Brave, Edge, Safari, IE) има во себе повеќе опции за бришење на колачиња. Колачињата моѓете комплетно да ги избришете или само одточно одредена страна или автоматски по секоја сесија. Исто така повеќето модерни прелистувачи нудат таен/анонимен мод за посета на страни (Incognito/Private/Safe) преку кој сите ваши активности и колачиња не се запишуваат.