Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en tест програма за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студи

16.06.2016
Tест програма за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски − Скопје во учебната 2016/2017 годинаTест програма за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски − Скопје во учебната 2016/2017 година

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија 2016

09.06.2016
Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски − скоп

09.06.2016
Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски − Скопје во учебната 2016/2017 година

Студентите на третиот циклус на студии на воената академија генерал михаило апостолски – скопје во посета на претседателот на република македонија, д-р ѓорге иванов

26.05.2016
Студентите на третиот циклус на студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје во посета на претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов

:en cadets from infantry and armored branch (thirth year), from the military academy general mihailo apostolski visited the company october, 11th -eurokompozit and city of krusevo: :mk питомците од родот пешадија и родот (оме) оклопно механизирани единици

16.05.2016
Cadets from infantry and armored branch (thirth year), from the Military Academy General Mihailo Apostolski visited the company October, 11th -EUROKOMPOZIT and city of KrusevoПитомците од родот пешадија и родот (ОМЕ) оклопно механизирани единици од трета година на Воената академија Генерал Михаило Апостолски ја посетија компанијата за балистички производи 11 Октомври-ЕУРОКОМПОЗИТ и градот Крушево

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

28.04.2016
Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје