Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република северна македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски скопје во учебната 2020/2021 година

02.09.2020

конечна листа 2020-page-001конечна листа 2020-page-002


GALLERY