Информација за проверка на физичка способност за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на воената академија генерал михаило апостолски-скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

21.08.2020

Ве информираме дека на ден 25.08.2020 година со почеток во 08:00 часот ќе се спроведе проверка на физичката способност.
Проверката на физичката способност ќе се реализира на Воениот стадион во Градскиот парк-Скопје.

Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), шифра, спортска опрема и заштитна маска.
Реден број Шифра Датум Час
1 VA1PUR1001 25.08.2020 8:00
2 VA1PUR1002 25.08.2020 8:00
3 VA1PUR1003 25.08.2020 8:00
4 VA1PUR1005 25.08.2020 8:00
5 VA1PUR1006 25.08.2020 8:00
6 VA1PUR1008 25.08.2020 8:00
7 VA1PUR1009 25.08.2020 8:00
8 VA1PUR1010 25.08.2020 8:00
9 VA1PUR1011 25.08.2020 8:00
10 VA1PUR1012 25.08.2020 8:00
11 VA1PUR1013 25.08.2020 8:00
12 VA1PUR1014 25.08.2020 8:00
13 VA1PUR1015 25.08.2020 8:00
14 VA1PUR1018 25.08.2020 8:00
15 VA1PUR1020 25.08.2020 8:00
16 VA1PUR1022 25.08.2020 8:00
17 VA1PUR1023 25.08.2020 8:00
18 VA1PUR1025 25.08.2020 8:00
19 VA1PUR1026 25.08.2020 8:00
20 VA1PUR1027 25.08.2020 8:00
21 VA1PUR1028 25.08.2020 8:00
22 VA1PUR1029 25.08.2020 8:00
23 VA1PUR1032 25.08.2020 8:00
24 VA1PUR1034 25.08.2020 8:00
25 VA1PUR1035 25.08.2020 8:00
26 VA1PUR1036 25.08.2020 8:00
27 VA1PUR1037 25.08.2020 8:00
28 VA1PUR1040 25.08.2020 8:00
29 VA1PUR1043 25.08.2020 8:00
30 VA1PUR1044 25.08.2020 8:00
31 VA1PUR1045 25.08.2020 8:00
32 VA1PUR1048 25.08.2020 8:00
33 VA1PUR1053 25.08.2020 8:00
34 VA1PUR1054 25.08.2020 8:00
35 VA1PUR1058 25.08.2020 8:00
36 VA1PUR1062 25.08.2020 8:00
37 VA1PUR1065 25.08.2020 8:00
38 VA1PUR1066 25.08.2020 8:00
39 VA1PUR1068 25.08.2020 8:00
40 VA1PUR1069 25.08.2020 8:00
41 VA1PUR1070 25.08.2020 8:00
42 VA1PUR1073 25.08.2020 8:00
43 VA1PUR1075 25.08.2020 8:00
44 VA1PUR1077 25.08.2020 8:00
45 VA1PUR1016 25.08.2020 8:00
Конкурсна комисија