Информација за спроведување на тестирање по англиски јазик на 2 и 3та група. тестирањето ќе се спроведе во касарна илинден-скопје во центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

19.08.2020

Ве информираме дека на ден 20 и 21.08.2020 година ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик 2 и 3-та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици

Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), шифра и заштитна маска.
Тестирањето ќе се реализира според следниот план:
Реден број Шифра Датум Час
1 VA1PUR1013 20.08.2020 8:00
2 VA1PUR1014 20.08.2020 8:00
3 VA1PUR1015 20.08.2020 8:00
4 VA1PUR1020 20.08.2020 8:00
5 VA1PUR1027 20.08.2020 8:00
6 VA1PUR1028 20.08.2020 8:00
7 VA1PUR1029 20.08.2020 8:00
8 VA1PUR1032 20.08.2020 8:00
9 VA1PUR1034 20.08.2020 9:15
10 VA1PUR1040 20.08.2020 9:15
11 VA1PUR1043 20.08.2020 9:15
12 VA1PUR1044 20.08.2020 9:15
13 VA1PUR1045 20.08.2020 9:15
14 VA1PUR1048 20.08.2020 9:15
15 VA1PUR1053 20.08.2020 9:15
16 VA1PUR1054 20.08.2020 9:15
17 VA1PUR1035 21.08.2020 8:00
18 VA1PUR1036 21.08.2020 8:00
19 VA1PUR1037 21.08.2020 8:00
20 VA1PUR1058 21.08.2020 8:00
21 VA1PUR1062 21.08.2020 8:00
22 VA1PUR1065 21.08.2020 8:00
23 VA1PUR1066 21.08.2020 9:15
24 VA1PUR1068 21.08.2020 9:15
25 VA1PUR1069 21.08.2020 9:15
26 VA1PUR1070 21.08.2020 9:15
27 VA1PUR1073 21.08.2020 9:15
28 VA1PUR1075 21.08.2020 9:15
29 VA1PUR1077 21.08.2020 9:15
30 VA1PUR1016 21.08.2020 9:15
Конкурсна комисија