Информација за спроведување на тестирање по англиски јазик на 1-вата група. тестирањето ќе се спроведе во касарна илинден-скопје во центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

18.08.2020

Ве информираме дека на ден 19.08.2020 година ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици

Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), шифра и заштитна маска.
Тестирањето ќе се реализира според следниот план:
Реден број Шифра Датум Час
1 VA1PUR1001 19.08.2020 8:00
2 VA1PUR1002 19.08.2020 8:00
3 VA1PUR1003 19.08.2020 8:00
4 VA1PUR1005 19.08.2020 8:00
5 VA1PUR1006 19.08.2020 8:00
6 VA1PUR1008 19.08.2020 8:00
7 VA1PUR1009 19.08.2020 8:00
8 VA1PUR1010 19.08.2020 8:00
9 VA1PUR1011 19.08.2020 9:15
10 VA1PUR1012 19.08.2020 9:15
11 VA1PUR1016 19.08.2020 9:15
12 VA1PUR1018 19.08.2020 9:15
13 VA1PUR1022 19.08.2020 9:15
14 VA1PUR1023 19.08.2020 9:15
15 VA1PUR1025 19.08.2020 9:15
16 VA1PUR1026 19.08.2020 9:15
17 VA1PUR1013 20.08.2020 8:00
18 VA1PUR1014 20.08.2020 8:00
19 VA1PUR1015 20.08.2020 8:00
20 VA1PUR1020 20.08.2020 8:00
Конкурсна комисија