Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје

09.08.2017

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ


Се известуваат следните кандидати кои во првиот уписен рок доставиле комплетна документација да се јават на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје со цел спроведување на приемни испити по математика и англиски јазик:
  1. МАРИЈА Љупчо ВАСИЛЕВСКА
  2. КРИСТИНА Тони ЗЛАТЕВСКА
  3. ВЛАТКО Нинослав АЛЕКСОВ
  4. ИЛЕ Ванчо ШОПОВ
  5. АЛЕКСАНДАР Славче ЦВЕТАНОСКИ
  6. АМАР Нимет МЕМЕДИ
  7. НИКОЛА Ацо ЈОВАНОВСКИ
  8. ЈАСМИНА Димче НАУНОВА