Список на кандидати (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот) кои треба да се јават на проверки по физичка подготвеност на воениот стадион –скопје во градскиот парк скопје на ден 27.јуни (вторник) 2017 година во 09,00 часот

23.06.2017