Линк - пренос во живо од завршната вежба (13.07.2016 (среда) од 10:00 часот)

13.07.2016
Видео