Список на кандидати кои треба да се јават на тестирање по англиски јазик во касарна илинден на ден 12.07.2016 (вторник) најдоцна до 09:00 часот

08.07.2016

Преземи .pdf верзија

реден број

(ID)

Име, татково име и Презиме

Резултат

Забелешка

1

1

АНДРЕЈ Славчо ВАСИЛЕВ

 
2

3

ВИКТОРИЈА Горан ЗДРАВКОВ

 
3

4

ФИЛИП Сашо МЛАДЕНОВСКИ

 
4

10

ИВАН Ангелче ГОЧЕВСКИ

 
5

11

КРИСТИЈАН Витко СОФРОНИОСКИ

 
6

12

АЛЕКСАНДАР Виктор КРАЛЕВ

 
7

13

ДРАГАН Јанче ДАНИЛОВ

 
8

14

МАРИО Слободан ТРИШОСКИ

 
9

15

МОНИКА Перица МИХАИЛОВСКА

 
10

16

ДЕНИЦА Тодор ЦАЦКОВА

 
11

19

БОЈАН Трендо АНДОНОВ

 
12

20

БОЈАН Љупчо ТРАЈКОВСКИ

 
13

21

МАРТИН Влатко БЛАГОЕВСКИ

 
14

22

ВИКТОРИЈА Менде ЈАНЕВСКА

 
15

23

ФИЛИП Дарко ЈОРДАНОСКИ

 
16

24

АНГЕЛА Горан СТАВРОВА

 
17

25

АЛЕКСАНДАР Бобан ПЉАЧКОВСКИ

 
18

26

АЛЕКСАНДАР Славче ЦВЕТАНОВСКИ

 
19

28

СИМОНА Драганчо ИЛОВА

 
20

29

СТЕФАН Ѓорѓи СТОЈАНОСКИ

 
21

30

ФИЛИП Гоце КОЦЕВСКИ

 
22

32

ДИЈАНА Славе ИГЕВСКА

 
23

34

ПЕТРЕ Горан РИСТОВСКИ

 
24

37

ЈЕТОН Јлмас АЈДАРИ

 
25

39

ИВАНА Марјан ДИМКОВСКА

 
26

40

ТОМИСЛАВ Марјан ДИМКОВСКИ

 
27

41

ВУКИЦА Игор БОГДАНОВСКА

 
28

43

АЛЕКСАНДАР Горанчо МАКСИМОВ

 
29

44

ГОЦЕ Горан СОФЕСКИ

 
30

45

ДИМЧЕ Бојан КАРТИНОВ

 
31

46

КЕТИ Павле ФИЛИПОВСКА

 
32

50

АНГЕЛА Марјан НИКОЛОВСКА

 
33

51

ДРАГАНЧО Јовица ЈАКОВЛЕВСКИ

 
34

52

СОТИМИР Мирослав ТОМЕВСКИ

 
35

54

ИВОНА Зоран СТОЈАДИНОВИЌ

 
36

55

ХРИСТИНА Тоде ПЕТРЕСКА

 
37

56

ТРАЈЧЕ Зоран ПЕТРОВСКИ

 
38

57

ДИОНИС Нехат УКШИНИ

 
39

58

МИРКО Сашко ДОДЕВСКИ

 


GALLERY