Прелиминарна ранг листа - со завршена селекција на земја. – конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потре

10.02.2016

Прелиминарна ранг листа - со завршена селекција на земја. – Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија објавен на 06.05.2015.

Прелиминарна ранг листа - со завршена селекција на земја


GALLERY