Информација за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци 2020/21

14.08.2020

Информација за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2020/21 година-прв уписен рок