ОДЛУКИ За усвојување на извештајот од комисијата за оценка на стручно-специјалистички труд и формирање комисија за одбрана на стручно-специјалистички труд

18.11.2014

 

Кандидатот Боро Латкоски, потполковник јавно ќе го брани Стручно-специјалистичкиот труд со наслов ,,Мрежно центрично војување и можности, перспективи на Армијата на Република Македонија во негово применување на ден 05.12.2014 година во салата во објект бр.54 со почеток во 13,00 ч.

Кандидатот Салија Мустафа, мајор јавно ќе го брани Стручно-специјалистичкиот труд со наслов ,,Карактеристики на оружјето за масовно уништување, спречување на ширењето и придонесот на Република Македонија на ден 20.11.2014 година во салата во објект бр.54 со почеток во 12,00 ч.

Кандидатот Драган Кузмановски, мајор јавно ќе го брани Стручно-специјалистичкиот труд со наслов ,,Концептот на обединетите нации Одговорност за заштита на ден 01.12.2014 година во салата во објект бр.54 со почеток во 14,00 ч.

Кандидатот Драгана Милановска, мајор јавно ќе го брани Стручно-специјалистичкиот труд со наслов ,,Финансиски менаџмент при изведување на здружени операции со учество на АРМ во мировни операции предводени од земји членки на НАТО на ден 25.11.2014 година во салата во објект бр.54 со почеток во 14,00 ч.

Кандидатот Билјана Станоеска јавно ќе го брани Стручно-специјалистичкиот труд со наслов ,,Сајбер просторот – медиум за нови облици на финансиски криминал на ден 28.11.2014 година во салата во објект бр.54 со почеток во 12,00 ч.

Кандидатот Васко Лазески, мајор јавно ќе го брани Стручно-специјалистичкиот труд со наслов ,,Специфичности на разузнавачкиот циклус во процесот на остварување на разузнавачката дејност на ден 20.11.2014 година во салата во објект бр.54 со почеток во 13,00 ч.