вон.проф. д-р. Александар Грижев

вон.проф. д-р. Александар Грижев
Катедра за општествени науки
Наставник, Мајор
Телефон

д-р Александар Грижев е роден на 13.11.1978 година во Кавадарци, каде го завршил основното и средното образование. Магистер е на психолошки науки и доктор по социолошки науки. Во 2018 избран е за доцент во научно подрачје: Општествени науки, научно поле: Социологија, научни области: Социологија на политика, Социологија на религија и Социологија на право и криминалистика. Оженет е и татко на 1 дете. По национална припадност е Македонец.

Образование
2001 Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје, (првенец на генерација)
2011 Магистер по психолошки науки, УКиМ, Филозофски факултет, Институт за психологија, Скопје
2014 Доктор со социолошки науки, УКиМ, Институт за социолошки, правни и политички истражувања, Скопје
2018 Командно-штабна академија, Универзитет на Маринскиот Корпус на САД, Квантико, Вирџинија, САД (диплома со почести)
Обуки и усовршување
2005 MLTC Budapest, Hungary: Воена терминологија по германски јазик
2008 НАТО школа, Оберамергау, Германија: Подготовка за упатување во мисија ИСАФ, Авганистан
2008 НАТО школа, Оберамергау, Германија: НАТО и европска безбедносна соработка
2008 Маршал Центар, Гармиш-Партенкирхен, Германија: Германски јазик за Напредни безбедносни студии (2008).
2010 PfP Center, Ancara, Turkey: Воени набљудувачи на ООН
2011 Naval Postgraduate School, Monterey, USA: Цивилно-воени одговори на тероризмот
2012 Fort Huachuca, USA: Напреден курс за воено разузнавање
2015 DIA (Defense Intelligence Agency), Washington, USA: Програма за стратегиско разузнавање (Разузнавачка поддршка на мултинационални операции & Разузнавачки аналитичар)
2017 PSOTC, БиХ: НАТО курс за цивилно-воена соработка
2019 OSCE&Austrian Armed Forces, Виена: (HEAT) Hostile Environment Awareness Training
2021 ESDC (European Security and Defense College): Заедничка безбедносна и одбранбена политика на ЕУ
2021 RACVIAC, Хрватска: NATO Родов обучувач
2022 НАТО сертифициран еИнструктор
Членство во стручно-научни здруженија
2020 American Psychological Association (APA)
2021 American Sociological Association (ASA)
2020-2025 Член на Работна група за координација, мониторинг и евалуација на имплементацијата на Вториот НАП за имплементација на Резолуцијата 1325 на ООН „Жени, мир и безбедност“ (Стратегиска рамка).
Информатички Технологии
Поседува сертификат за информатички технологии, има одлично познавање и активно ги користи сите канцелариски апликации.
Јазици
Македонски
Англиски
Германски
Руски
Работно искуство
2001-2006 Генереалштаб на Армијата
2006-2010 Центар за електронско извидување
2010-2019 Воена служба за безбедност и разузнавање
2018 Доцент на Воената академија
2019-2021 ОБСЕ, специјална мониторинг мисија во Украина
Научни трудови
Има објавено една монографија и повеќе од 30 научни, стручни и апликативни трудови во земјата и странство.