Доцент д-р. Александар Грижев

Доцент д-р. Александар Грижев
Катедра за општествени науки
Наставни, Мајор
Телефон
Е-пошта

Александар Грижев е роден на 13.11.1978 година во Кавадарци, каде го завршил основното училиште. Средното образование го завршил во Гимназијата во Кавадарци, природно-математичка насока. Оженет е и татко на 1 дете. По национална припадност е Македонец.

Образование
2018 Командно-штабна академија, Универзитет на Маринскиот Корпус на САД, Квантико, Вирџинија, САД (диплома со почести)
Обуки и усовршување
2021 НАТО сертифициран родов обучувач, RACVIAC, Загреб, Хрватска
Членство во стручно-научни здруженија
2020 American Psychological Association (APA)
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Англиски
Германски
Руски
Српско-Хрватски
Работно искуство
2020 Доцент на Воената академија
Научни трудови
Има објавено 25 научни, стручни и апликативни трудови во земјата и странство.