Решение за прием на кандидати за студенти питомци за школување на Воена академија ,,West Point “