Соработка со други факултети -странство

Соработка со институции во странство

Во рамките на воената соработка со други земји регулирана со плановите на МО за соработка со НАТО и земјите членки на НАТО и ПзМ:

  • ВА е членка на Конзорциумот на воените академии и институти за одбрана – ВА е активна во работните групи за моделирање и симулации, информатички технологии и други.
  • Учество на ВА во научните програми на НАТО – со презентација на трудови на научни конференции на НАТО
  • Соработка на ВА со земјите во ПзМ на полето на јазичката обука во својство на организатор на собири, учество на семинари со сопствени презентации, учество на наставници во својство на предавачи, развој на програми за јазичка обука итн.