Соработка со други факултети 1

Соработка во земјава

  • Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип (придружна членка)
  • Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје (договор)
  • Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола
  • Наменската индустрија (ЕУРОКОМПОЗИТ-Прилеп и Сувенир- Самоков)
  • Прехрамбената индустрија во Р.М.(Брилијант-Штип, Златен клас-Куманово, Тетекс-Тетово, Млекара-Тетово, Лактис-Св.Николе, Млекара-Битола и др.)