Прв циклус - програма

Наставна програма

Наставната програма на ДДС овозможува:

  • Основно познавање на општествени, природно-математички, технички и воени науки
  • Компјутерски познавања
  • Изучување на странски јазици (Англиски + друг изборен јазик)
  • Високо ниво на експертиза на тактичко ниво
  • Физичко воспитание
  • Подготовка за првите командни и останати должности

 

 

Елаборати од студиски програми