Оглас за упатување на питомци од Воената академија во Скопје на Интернационален Летен камп на Воената поморска академија "Никола Вапцаров" во Варна, Република Бугарија

27.05.2024

Оглас за упатување на питомци од Воената академија во Скопје на Интернационален Летен камп на Воената поморска академија "Никола Вапцаров" во Варна, Република Бугарија

Оглас