Реализација на Master Instructor Program 1

17.02.2023

Во периодот од 13 до 17.02.2023 г. во Центарот за професионален развој (Команда за обуки и доктрини) во Травник, Босна и Херцеговина, реализиран е Master Instructor Program 1 во рамки на NATO DEEP програмата за подобрување на образованието во одбраната. Програмата ја реализираа д-р Андрија Козина, декан на Хрватското военото училиште во Загреб и д-р Билјана Каровска-Андоновска, професорка на Воената академија - Скопје.

Галерија