Реализиран четвртиот онлајн состанок од Еразмус+КА220 проектот „Future Classrooms Leadership“

18.11.2022

Четвртиот онлајн состанок од Еразмус+KA220 проектот „Future Classrooms’ Leadership“ се одржа во Четврток, 17-ти Ноември 2022 година.

На состанокот присуствуваа сите партнери во проектот. За време на состанокот беа разгледани идните активности што треба да се спроведат до за креирање на под задачата 1: Водич за училницата во иднина (Guidebook for the Future Classroom), како и задачите кои треба да се реализираат до interim извештајот

а

Проектот ќе се реализира во период од Март 2022 до Март 2024 година. Учесници во проектот се претставници од Р.Полска како координатор и партнери од Р.Бугарија, Р.Романија, Р.Турција и Р.Италија.

Главнaта цел на проектот е да се пополни јазот во дигиталната компетентност на партнерите, со инкорпорирање на дигитални алатки, како и да се развијат вештини за комуникација и соработка со институциите на ЕУ.

аа