Оглас за упатување на питомци од Воената Академија во Скопје на Интернационален воен лидерски курс организиран од Воениот Универзитет на копнената војска на Република Полска

04/10/2023 - 10:15

Оглас за упатување на питомци од Воената Академија во Скопје на Интернационален воен лидерски курс организиран од Воениот Универзитет на копнената војска на Република Полска

Оглас за упатување на питомци од Воената Академија на Интернационален воен лидерски курс