Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

08/26/2021 - 15:17

Ве информираме дека на ден 27.08.2021 година од 08:30 часот на Воениот стадион-Скопје (во градски парк до Национална арена „Тоше Проески“ ) ќе се спроведе проверка на физичката подготвеност на кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021/22 година
Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), заштитна маска и спортска опрема (соодвента: спортска маица и шорцеви).
Проверката ќе се реализира според следниот план:

Реден број Шифра Датум Час
1 VA1PUR1001 27/08/2021 08:30
2 VA1PUR1005 27/08/2021 08:30
3 VA1PUR1010 27/08/2021 08:30
4 VA1PUR1012 27/08/2021 08:30
5 VA1PUR1014 27/08/2021 08:30
6 VA1PUR1015 27/08/2021 08:30
7 VA1PUR1017 27/08/2021 08:30
8 VA1PUR1018 27/08/2021 08:30
9 VA1PUR1019 27/08/2021 08:30
10 VA1PUR1021 27/08/2021 08:30
11 VA1PUR1022 27/08/2021 08:30
12 VA1PUR1027 27/08/2021 08:30
13 VA1PUR1028 27/08/2021 08:30
14 VA1PUR1029 27/08/2021 08:30
15 VA1PUR1030 27/08/2021 08:30
16 VA1PUR1031 27/08/2021 08:30
17 VA1PUR1035 27/08/2021 08:30
18 VA1PUR1036 27/08/2021 08:30
19 VA1PUR1037 27/08/2021 08:30
20 VA1PUR1038 27/08/2021 08:30
21 VA1PUR1043 27/08/2021 08:30
22 VA1PUR1044 27/08/2021 08:30
23 VA1PUR1046 27/08/2021 08:30
24 VA1PUR1047 27/08/2021 08:30
25 VA1PUR1048 27/08/2021 08:30
26 VA1PUR1049 27/08/2021 08:30
27 VA1PUR1050 27/08/2021 08:30
28 VA1PUR1051 27/08/2021 08:30
29 VA1PUR1058 27/08/2021 08:30
30 VA1PUR1060 27/08/2021 08:30
31 VA1PUR1063 27/08/2021 08:30
32 VA1PUR1065 27/08/2021 08:30
33 VA1PUR1067 27/08/2021 08:30
34 VA1PUR1070 27/08/2021 08:30
35 VA1PUR1072 27/08/2021 08:30
36 VA1PUR1075 27/08/2021 08:30
37 VA1PUR1076 27/08/2021 08:30
38 VA1PUR1079 27/08/2021 08:30
39 VA1PUR1080 27/08/2021 08:30
40 VA1PUR1083 27/08/2021 08:30
41 VA1PUR1084 27/08/2021 08:30
42 VA1PUR1087 27/08/2021 08:30
43 VA1PUR1090 27/08/2021 08:30
44 VA1PUR1092 27/08/2021 08:30

КОНКУРСНА КОМИСИЈА