Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ за доделување стипендии за студенти за студиски престој на високообразовни институции во ЕУ