Огласи

Конкурси

Соопштенија

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

10.12.2022
Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје Се врши исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 01.12.2022 година

Учество на припадник од Воената академија на третиот модул од Програмата за развој на наставниот и инструкторскиот кадар за БиХ

25.11.2022
Во периодот 21-25 ноември 2022 година, во Центарот за професионален развој во Травник, Босна и Херцеговина, се реализираше третиот модул од Програмата за развој на наставниот и инструкторскиот кадар за БиХ.