Вонр. проф. д-р. Оливер Андонов

Проф. д-р. Оливер Андонов
Катедра за безбедност и кризен менаџмент, заштита и спасување
Наставник
Телефон
Е-пошта
  • Наставник е во катедрата за Безбедност и кризен менаџмент и Еразмус+ координатор на Воената академија.
  • Предава на предметите: Заштита, спасување и евакуација од несреки и катастрофи, како и во предметите Тактика на мировни операции, Национална безбедност и Методика на настава со пешадиско вооружување.

Оливер Андонов е роден на 27.02.1971 година во Скопје. Основно училиште завршил во Крива паланка каде што и живее. Средно образование завршил во Средното Воено Училиште на копнена војска во Сараево и Задар (род артилерија), со одличен успех. Оженет е и татко на две деца. По национална припадност е Македонец.

Образование
2010 Доктор по одбрана (мир и развој), УКИМ, Филозофски факултет, Институт за одбрана, Скопје
2007 Магистар по одбрана (мир и развој), УКИМ, Филозофски факултет, Институт за одбрана, Скопје
1999 Дипломиран професор по одбрана, УКИМ, Филозофски факултет, Институт за одбрана, Скопје
Членство во стручно-научни здруженија
2009-2020 Член на Републички Совет за Безбедност на сообраќајот на патиштата (надворешен). Учесник во изготвувањето на првата и втората Национална стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата.
2010-2021 Член на уредувачки одбор на научно списание-зборник на Универзитетот „Александар Дупчек“ во Тренчин, Словачка
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Англиски
Бугарски
Српско-Хрватски
Работно искуство
2018 Вонреден професор на Воената академија
2017 Директор на посебно заштитено подрачје ЈАСЕН
2016 Министер и заменик министер за внатрешни работи во владата на Република Македонија
2016 Доцент на Воената академија
2013 Доцент на МИТ универзитет
Научни трудови
2022 „СОВРЕМЕН ДИСКУРС НА ДЕФИНИРАЊЕ НА ВОЈНАТА И МЕЃУНАРОДНИОТ ВООРУЖЕН КОНФЛИКТ“
2021 „ПОЛИТИЧКИТЕ КРИЗИ И СИГУРНОСТА – ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ АСПЕКТИ НА ВЛИЈАНИЕ“
2021 “POLITICAL-CULTURAL ASPECTS OF INFLUENCE ON THE ABOLITION OF THE MACEDONIAN NATION”
2021 “NATIONAL STATE OR AN UNDEFINED FORMATION? - CASE STUDY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA – PRESPA AGREEMENT, FROM NATIONAL TO ARTIFICIAL STATE”
2020 “LEGAL-POLITICAL ASPECTS AND CONSEQUENCES OF PERFORMANCE OF SEARCH OF OFFICIAL PREMISES OF POLITICAL PARTIES”
2020 „БЕЗБЕДНОСТ ИЛИ СИГУРНОСТ – СОВРЕМЕНА ДИЛЕМА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРИСТАП“
2019 „METODOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U POLITICI I SIGURNOSTI KAO DIO KOMPJUTERSKE MANIPULACIJE PODACIMA U KREIRANJU SIGURNOSNE PERCEPCIJE JAVNOSTI“
2019 “DISSEMBLING AND REDEFINING OF ONE STATE AND NATION (THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA THROUGH THE PRISM OF THE POLITICAL, SECURITY, LEGAL AND INTERNATIONAL CONSEQUENCES FOR THE MACEDONIAN STATE AND NATION)”
2018 „Stavovi Hrvatskih i Makedonskih studenata prema kulturološkim, obrazovnim i sigurnosnim izazovima migracijskog vala“ (истражувачки труд)