СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација

06/30/2022 - 11:40

 


Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, соопштува дека кандидатот м-р Љупчо Шошоловски, јавно ќе ја брани докторската дисертација со наслов:

„ДЕФИНИРАЊЕ СИСТЕМ (ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ) ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, РАНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО ШУМСКИ ПОЖАРИ“.

Одбраната на докторскиот труд ќе се одржи на ден 6-ти јули 2022 година (среда) со почеток од 11:00 часот во сината сала, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје.

Со почит,

Воена академија