Разговори за можна соработка со норвич универзитетот од сад

08/27/2014 - 07:53


На 18 август во посета на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје како придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип беа професор Phil Susmann кој е Претседател на Norwich University Applied Research Institutes и Потпреседател на Strategic Partnerships во Norwich University и професор Frank Thomas Vanecek кој е Претседател за технологија и Декан на School of Business and Management во Norwich University.

Делегацијата беше примена од Продеканот за настава и НИР, полковник д-р Славко Ангелевски, вонред. проф., и Раководителот на катедрата за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување, полковник д-р Методија Дојчиновски, доцент. На средбата се разговараше за можната соработка помеѓу Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје и Norwich University од САД.

Оваа висока делегација од реномираниот универзитет од САД во рамките на својата посета имаше средби и со Претседателот на РМ, г-динот Ѓорѓе Иванов, со Премиерот на Владата на РМ, г-динот Никола Груевски и со преставници од Универзитет за информатички технологии и науки „Свети Апостол Павле“ Охрид.


GALLERY