Lista

Konkurse

Njoftime

Konkurs për regjistrimin e kandidatëve me cikël të parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përkryerje profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

15.03.2023
Akademia publikon konkurs për regjistrim të 30 (tridhjetë) kandidatëve për aftësim dhe përkryerje profesionale për oficerë për shërbimet në Ministrinë së Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Konkurs për regjistrimin e kandidatëve me cikël të parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përkryerje profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

15.03.2023
Akademia publikon konkurs për regjistrim të 30 (tridhjetë) kandidatëve për aftësim dhe përkryerje profesionale për oficerë për shërbimet në Ministrinë së Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Konkurs për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e ministrisë së mbrojtjes dhe armatës së republikës së maqedonisë së veriut në ciklin e parë të studimeve në akademinë ushtarake gjeneral mihailo apostollski - Shkup 2020/2021

22.07.2020
Konkurs për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostollski - Shkup për vitin akademik 2020/2021

Konkurs për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski - Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministr...

16.10.2019
Konkurs për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski - Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Konkurs për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e ministrisë së mbrojtjes dhe armatës së republikës së maqedonisë së veriut në ciklin e parë të studimeve në akademinë ushtarake gjeneral mihailo apostollski - Shkup 2019/2020

17.07.2019
Konkurs për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostollski - Shkup për vitin akademik 2019/2020