Konkurse

Konkurs për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorë në Akademinë ushtarake në Shkup

01.08.2019

Konkurs për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorë në Akademinë ushtarake në Shkup

Konkurs për regjistrimin e studentëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë 2015

24.07.2015

Konkurs për regjistrimin e studentëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë dhe studentë për menaxhim me kriza dhe mbrojtje dhe shpëtim në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2015/2016

Konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në Akademinë ushtarake në Shkup

24.07.2015

Konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në Akademinë ushtarake në Shkup

KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEve – DOKTORATURE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015

31.12.2014

KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEve – DOKTORATURE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015

KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015

24.12.2014

KONKURS PËR REGJISTRIM TË STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE NË AKADEMINË USHTARAKE “GENERAL MIHAJLLO APOSTOLLSKI” – SHKUP NË VITIN STUDIMOR 2014/2015