Konkurs për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski - Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministr...

16.10.2019

konkurs piloti albanski-page-001