Konkurs për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorë në Akademinë ushtarake në Shkup