Bashkëpunimi me fakultetet e tjera

Bashkëpunimi me fakultetet e tjera

Соработка со други факултети 1

Соработка во земјава

 • Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип (придружна членка)
 • Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје (договор)
 • Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола
 • Наменската индустрија (ЕУРОКОМПОЗИТ-Прилеп и Сувенир- Самоков)
 • Прехрамбената индустрија во Р.М.(Брилијант-Штип, Златен клас-Куманово, Тетекс-Тетово, Млекара-Тетово, Лактис-Св.Николе, Млекара-Битола и др.)

Соработка со други факултети -странство

Соработка со институции во странство

Во рамките на воената соработка со други земји регулирана со плановите на МО за соработка со НАТО и земјите членки на НАТО и ПзМ:

 • ВА е членка на Конзорциумот на воените академии и институти за одбрана – ВА е активна во работните групи за моделирање и симулации, информатички технологии и други.
 • Учество на ВА во научните програми на НАТО – со презентација на трудови на научни конференции на НАТО
 • Соработка на ВА со земјите во ПзМ на полето на јазичката обука во својство на организатор на собири, учество на семинари со сопствени презентации, учество на наставници во својство на предавачи, развој на програми за јазичка обука итн.

Соработка со други факултети посети

СОРАБОТКА СО ВОЕНИ АКАДЕМИИ

Посети и размена на питомци и слушатели

 • Работни посети на наставници од воените академии

Едукација и обука на питомци и слушатели

 • школување на питомци од странство  (можност која сеуште не е реализирана на ВА)
 • школување на питомци од ВА на РМ во странство (искуство со Р. Турција, Р. Франција и Р. Италија)
 • Заедничка обука на питомци во странство и во РМ (Искуство со Р. Турција)
 • Посета на слушатели на КШШ на странски КШШ (Искуство со Р. Турција)
 • Учество на питомци од ВА на работни, спортски и други средби во странство (Искуство со Англија – Кембриџ, и Р. Турција)