Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување

 Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување

Основни информации за катедрата, предметите и насоките кои ги опфаќа, како и информации за катедрата, предметите и насоките кои ги опфаќа, како и информации за катедрата, предметите и насоките кои ги опфаќа, како и информации за катедрата, предметите и насоките кои ги опфаќа.

 

Настава

Основни информации за катедрата, предметите и насоките кои ги опфаќа, како и информации за катедрата, предметите и насоките кои ги опфаќа, како и информации за катедрата, предметите и насоките кои ги опфаќа, како и информации за катедрата, предметите и насоките кои ги опфаќа.

 

 

 

Работно време
Пон-Пет: 08:00-16:00